Eres la persona número

clocks for websitecontadores web

Twitter en educació

Quins usos li podem donar a Twitter per a l'educació?
Entreu en aquesta pàgina per saber-ho.

Els meus alumnes
Bé, al veure el vídeo i llegir comentaris de la tasca 8a he arribat a la conclusió de que els xiquets estan rodejats de noves tecnologies digitals, i com que les utilitzen en la seua vida quotidiana, volen usar-la a l'escola també (la troben a faltar).
Aquestes tecnologies (TIC) són molt útils en el procés d'educació-aprenentatge, i s'haurien d'anar poc a poc incloent a les aules, sobretot per a alcançar la competència digital, i en concret, el processador de textos, tal com s'especifica en el Decret 111/2007 de 20 de juliol, (Conselleria d'educació) sense arribar a substituir el boli i el paper. El problema és que hi ha pocs mestres que utilitzen les noves tecnologies digitals (en saben més els xiquets que ells), i per tant, hi ha pocs mestres que puguen usar les TIC a l'escola.
Qué caldria fer? doncs ensenyar als mestres a usar aquestes tecnologies per poder ensenyar-los als xiquets a usar-les. Això permetrà que puguen defendre's en aquestes tecnologies i que puguen adaptar-se correctament a les innovacions futures.
A més, d'aquesta manera, els futurs mestres usaran les TIC sense cap problema, ja que sabran usar-les des de menuts.
Bé, veig que el vídeo va més dirigit als mestres i al sistema educatiu en general, però més enfocat cap als futurs mestres, ja que també hem crescut envoltats de tecnologia digital i per tant, sabem utilitzar-la. A més, encara no tenim definida la nostra formació, per la qual cosa l'autor ens està volent dir indirectament que aprenguem a aplicar-les a l'educació per a que els alumnes puguen gaudir de les TIC i aprofitar els nostres coneixements.

Havent estudiat les diferents formes d'educació, i veient que ha hagut innovacions al llarg del temps en aquest àmbit (pissarres, guix, llibres, etc.), veig una conseqüència natural, encara que molt acertada, l'aplicació de les TIC a l'educació, ja que és un complement a aquesta, tal com ho són i van ser la resta de tecnologies d'antuvi.

Nosaltres com a futurs mestres tenim l'obligació d'aplicar les TIC a l'aula, ja que permetran que els xiquets aprenguen millor i d'una manera divertida, amena. Com que serem dels primers mestres que aplicaran les TIC a l'escola, no sols ho haurem d'ensenyar als xiquets, sinó també ajudar a altres mestres, ja que una escola funciona si tots els mestres ens ajudem, cooperem, no quan cadascú va per separat. Som una unitat, i hem de demostrar-ho.

Impacte de les TIC en l'educacióLes TIC han tingut un boom molt gran en l'educació, ja que permeten aprendre més coses i de més qualitat.

Google Maps


Ver Mapa P24 en un mapa más grande

Bé, el procés que he seguit ha sigut el següent: Anar a google i entrar en la pestanya "maps".
He entrat amb el meu compte gmail (que pertany a Google), i he fet click sobre els meus mapes i en "introducció", fins que per fi m'ha eixit "crear un mapa nuevo". Després he ficat eixa espècie de globus blau a tots els llocs on havia fet la foto.
He entrat en la pestanya "enriquecido" dins del globus blau, però al ficar la pàgina d'on estava la foto a Flickr no apareixia, de mode que he pensat que era impossible que apareguera perquè una pàgina de Flicrk no és una pàgina d'una imatge, sinó d'un servei d'Internet, ja que la imatge que he fet té un format .jpg.
Així que he pensat: bé, ho faré amb el HTML. Agafaré el codi HTML de les fotos pujades a Flickr per a que continga la informació de "creative commons" (estava posada ja per un exercici anterior), que era la condició de l'exercici.
He entrat en cada globus blau, he apretat la pestanya HTML i he ficat el codi de les diferents fotografies (cadascuna en el globus blau que li correspon) . Baix he insertat l'enllaç en format HTML que et dirigeix a la informació d'eixe lloc (la qual havia buscat prèviament).
Una vegada fet això, ho he guardat i he anat a l'opció de "enlazar" que et dona google maps a la part superior dreta del mapa. He copiat el codi HTML i l'he insertat a una entrada nova del meu blog.

Bé, la veritat és que m'he cabrejat molt per a aconseguir COMENÇAR a crear el mapa, ja que entrava en "mis mapas" i m'eixia "más información", però no l'opció de "crear mapa nuevo". Finalment ho he aconseguit, i m'he ficat molt feliç, ja que tot açò d'Internet m'encanta, i què millor que aconseguir els teus objectius.
També he tingut un poc de dificultat en això de ficar l'enllaç de la foto en "enriquecido", però no es pot considerar dificultat, perquè quan me n'he adonat de que no es veia la foto, ho he rectificat fent-ho amb HTML.

He aprés moltes coses en aquesta pràctica, per no dir "tot", ja que mai havia ficat fotos al google maps i tampoc del google maps al meu blog.
Així doncs, he après que no pots ficar una pàgina web d'un servei d'emmagatzemament d'imatges com a "enriquecido", ja que no ix ninguna imatge perquè no té format .jpg.
També he après a fer les coses per mi mateix (no és que m'ajude molt la gent, però quan hi ha algun problema ho solc preguntar), sense que ningú m'ajude quan tinc algun problema (està bé que t'ajuden quan hi ha problemes, però de vegades va bé descobrir-ho per tu mateix per desenvolupar-te, per ser més autònom, perquè si ens ajuden ens fem malfainers i no aprenem res.)

Experiència en Twitter

Twitter és un servei de “microblogging” d’Internet, que et permet publicar informació i veure la de les altres persones. Aquesta informació es publica a través d’entrades formades per missatges de no més de 140 caràcters, que s’anomenen “tweets”.
Es poden publicar a través de l’ordinador, i a través d’sms entre altres formes.
En Twitter, pots seguir als usuaris que vulgues (“following”), per tal de veure aquella informació que t’interessa i la qual tenen publicada en els seus comptes. Al mateix temps, el que tu publiques pot ser interessant per a altres usuaris, i per tant, es converteixen en seguidors teus (“followers”).


TWITTER EN L’EDUCACIÓ

Twitter, en l’educació es fa servir per a que els mestres, els alumnes, i els pares dels alumnes es puguen comunicar (encara hi ha poques escoles que utilitzen twitter amb aquesta finalitat), ja que hi ha altres mitjans a més dels mails, blogs, etc.
Però no només entre alumnes i mestres. De fet, hi ha mestres que han usat Twitter (“profesores twitteros”) per publicar blogs i compartir recursos que es troben per la red (pàgines interessants, convocatòries, notícies, etc.), es parla d’educació, de TIC, i de tot el que els interessa, se solucionen problemes, etc.


EL QUE HE APRÉS FENT L’ACTIVITAT

Bé, fent l’activitat he aprés a fer-me un compte en Twitter, cosa que no sabia fer abans, i he aprés com seguir usuaris, com buscar-los, etc.
També he aprés a canviar el diseny de Twitter, i informant-me per Internet, he aprés a enviar tweets a persones (mitjançant la tecla @), tweets que pot llegir qualsevol persona (mitjançant la tecla #), missatges privats, què són els noms que apareixen en la part de la dreta (són els temes més llegits), etc.
Però no només he aprés el contingut del compte en Twitter, sinó que he aprés que Twitter és una ferramenta molt útil a l’hora de compartir informació interessant de la red amb qui vulgues i mitjançant un procediment molt fàcil (escrivint el link de la pàgina que vols publicar). A més, també permet veure els temes dels que més es parla a Twitter (es pot crear un tema sobre l’educació que interesse a molta gent, i per tant, entre tots, poder aportar coses noves a l’àmbit educatiu). Així doncs, aquesta ferramenta pot ser molt potent en l’àmbit de l’educació si se sap com utilitzar, ja que permet l’intercanvi d’informació entre els mestres, entre alumnes, i entre els pares dels alumnes, els quals intervenen en el procés d’educació-aprenentatge.

Per a què serveix FriendFeed?

Bé, FriendFeed és una ferramenta molt útil que serveix per a agrupar moltes de les aplicacions o serveis que utilitzes en Internet, com ara Flickr, Fotolog, Twitter i algunes aplicacions més, per tal de que pugues accedir a elles a través d'una sola aplicació, FriendFeed. Açò el que permet és que la major part de la informació vaja a tu, i no tu a la informació, ja que només accedint a FriendFeed tens totes les aplicacions que t'interessen.
Però FriendFeed és més que un simple organitzador de serveis o aplicacions. Aquesta aplicació et permet conèixer moltes de les accions que fa la gent que t'envolta (amics, família, companys de treball...) en Internet, com ara veure fotografies que han penjat a Flickr, actualitzacions del Fotolog, etc. Ells, si tenen FriendFeed també podran veure tot allò que tu fas a Internet.
A més, també serveix per a compartir informació (imatges, videos, etc.) de manera gratuïta, ja que qualsevol persona pot agafar informació teua, i al mateix temps, tu pots agafar informació d'altres persones.

Ací vos deixe un vídeo on dona alguns consells sobre FriendFeed:


Noves tecnologies en l'escola: pissarra digital

Des de fa poc de temps s'estan emprant ordinadors, tablet PC, llibres digitals, pissarres digitals, etc. per facilitar el treball dels xiquets i per a que aquésts troben el treball, no com una obligació, sinó com un joc, ja que el métode tradicional els pareix avorrit.
Ací deixe un vídeo on podeu veure una classe d'un col·legi rural on utilitzen pissarra digital:

Pràctica 2: Per a què faries servir les noves tecnologies?

Les noves tecnologies aplicades a l’educació són aquelles que han anat apareixent al llarg dels últims anys, les quals s’han aplicat a l’educació amb la finalitat de millorar, tant l’educació com l’aprenentatge (vídeos, fotografies, llibres digitals, ordinadors, etc.).

Així doncs, les noves tecnologies les utilitzaria per a que els xiquets buscaren informació per internet, ja que hi ha molta informació que pot ser molt útil per a que els alumnes aprenguen (coneixements sobre matemàtiques; valencià; obres artístiques, que inclouen pintures, música...), resolguen dubtes, vegen vídeos que complementen la informació aportada pel mestre, etc. (Diccionaris, videos creats amb una finalitat educativa adaptada als alumnes...)

A més, els diria que compararen la informació que cerquen, ja que hi ha moltes pàgines que tracten sobre una mateixa informació però amb variacions, de manera que pugueren analitzar, relacionar, i posteriorment seleccionar de manera crítica aquella que cregueren convenient i més apropiada. Posteriorment, amb l’ajuda de les carpetes que es poden crear a l’ordinador, organitzar-la de manera coherent (Amb açò aprendrien a ser ordenats). Una vegada trobada la informació, els diria que la penjaren en internet per a que tot aquell qui vulga, puga accedir a eixa informació.

Però les noves tecnologies no només serveixen per a cercar informació, i per tant, les faria servir per a altres coses, com ara l’ús d’aquestes per a aprendre a aprendre (metodologia per aprendre coneixements), o per a la comunicació entre els alumnes de la mateixa i d’altres escoles (amb els xiquets del nostre país i d’altres per tal d’afavorir l’aprenentatge de les diferents llengües, tant de manera oral com escrita, donant prioritat a la nostra), així com l’intercanvi de la informació en temps real, la resolució de problemes entre alumnes, etc.).

A més, la connexió wifi, a banda de permetre la connexió entre alumne-alumne, també permet la connexió alumne-mestre, mestre-mestre, i amb la resta de la societat. Així doncs, el que faria seria demanar treballs als xiquets, com ara experiències, què volen ser de majors i perquè, etc. (escrits per ordinador per a que aprengueren a escriure en el processador de textos i mitjançant el corrector, corregir les faltes per a que aprengueren la llengua escrita de manera correcta), i que l’enviaren al mestre una vegada acabat aquest, per a que els xiquets aprengueren a enviar documents. Posteriorment, el mestre enviaria el treball corregit als alumnes.

Com hem dit abans, els mestres també es poden comunicar amb altres mestres, de manera que usaria les noves tecnologies per a l’intercanvi d’informació i resolucions de problemes, xats per conèixer mètodes d’educació usats per alguns mestres i que tenen efectes positius sobre l’aprenentatge, etc, ja que els facilitaria molt el treball.

També usaria els ordinadors com a mitjà per intercanviar informació amb la resta de la societat, com per exemple, crear un blog on la gent poguera entrar i escriure experiències personals, dir com era abans l’escola, etc., amb la finalitat de que els xiquets no només coneguen el que s’ensenya a l’escola, sinó que aprenguen coses sobre la societat i els individus que la componen.

Així mateix, usaria els ordinadors per a que els alumnes pogueren resoldre problemes reals, com per exemple els matemàtics, de manera que el treball es convertira en oci. De fet, als Estats Units s’usen noves tecnologies aplicades a l’educació i els xiquets aprenen jugant. És el cas de “Jemella Chambers”.

També usaria les noves tecnologies per a ensenyar-los a usar programes, instal·lar-los, etc., així com a resoldre qualsevol problema que sorgisca, tant del software com del hardware.

Però no només usaria l’ordinador, sinó que usaria també la pissarra digital, per tal de que els alumnes pogueren veure informació en la pantalla, que pogueren iniciar-se en l’exposició dels treballs fets per ordinador i mostrats per pantalla, veure vídeos educatius, etc.

Misteri 1: "El detectiu TIC"

Bé, aquesta tasca m'ha costat un poc més de fer perquè en un principi pensava que només havies d'enregistrar-te i prou, però després vaig pensar que no només t'havies d'enregistrar perquè era impossible que a l'aula virtual, sense saber cap adreça ni res, mostrara el teu blog. Així que vaig començar a pensar, de manera que vaig trobar els bookmarks i la URL. En un principi no savia qué s'havia de ficar a la URL, perquè podria ser una direcció o alguna cosa extranya que servira per usar eixe servidor i per tant, no vaig ficar res. Vaig tindre prou problemes en aquest apartat perquè no savia realment a què es referia. Vaig escriure el meu blog i després el tag "24-2009". En "Títol" vaig escriure al principi el nom del meu blog, però després vaig ficar "Blog de Andrés". Ara ja està el meu blog en "Llocs interessants" a l'aula virtual.
D'aquesta manera, tots podrem veure els blogs de la resta de companys, ja que la base de l'aprenentatge d'aquesta assignatura és la cooperació, i veient el blog dels altres companys pots fer-te una idea de com va el teu (I els companys veuran com va el seu).

Ariño, futur o actualitat?

Bé, l'escola d'Ariño (Terol) està utilitzant des de fa un temps una espècie d'ordinador anomenat "tablet PC", en el qual fan els exercicis sense necessitat de tenir una llibreta, llibre, etc.
Aquesta està connectada a internet(per tal de que puguen trobar informació de tot tipus.), i també a videocàmeres.
Hem estat parlant a classe sobre aquesta nova tecnologia i per què no trobem aquesta tecnologia a les aules de la CV.
Bé, no cal pensar massa sobre això, sabent que ací en la comunitat només pensen en urbanitzar-ho tot (ho puc assegurar sent de Benicàssim, encara que últimament s'han preocupat més per l'educació, l'oci, etc., però bé, hi ha llocs pitjors, com ara Benidorm) i guanyar quants més diners millor (circuït de fórmula 1 a València enlloc de ficar la facultat de medicina a Castelló, apartaments vora platja, més apartaments, més apartaments, golf, etc., etc. etc...) , sense preocupar-se de l'educació, ni de fer hospitals, ni res de res.
A aquest ritme, arribarà un moment en que els de Terol aprendran la lliçó per telepatia, i ací encara farem punta als llàpis. XD

Vos deixe el video de l'escola d'Ariño:

Què he fet i què he aprés amb aquesta activitat?

Hola, em dic Andrés i aquest és el meu primer blog.
En primer lloc vaig a dir-vos que m'ha agradat molt crear el meu propi blog, ja que a pesar de que m'agrada la informàtica, no mai havia pensat en fer-ne un, ja que no pensava que fora d'aquesta manera. Per tant, he aprés una cosa que abans no sabia, i que em pot ser prou útil.

Bé, en segon lloc vaig a comentar-vos com ha sigut la meua experiència.
En un principi estava intentant crear-me un compte google per a fer-me un blog, però resulta que l'adreça que ficava em deia que no existia o bé ja existia (una cosa molt extranya), i com que al costat no hi havia instruccions, com sol haver en qualsevol pàgina on et dona la possibilitat d'enregistrar-te, he hagut de buscar més videos en el youtube on poguera trobar la solució.
Així que la vaig trobar i vaig veure que en la pàgina "blogger" no es crea un compte google (com diu en el títol: "Crear cuenta Google"), sinò que has de tindre'n un ja creat per fer-te un "blog" (Així que el títol pense que està malament, i hauria de ficar: "Crear blog a partir de cuenta Google"), però bé, vaig solucionar eixe menut problema i vaig accedir al meu blog, donant-li el format que més m'agradava.