Eres la persona número

clocks for websitecontadores web

Gliffy
Bé, Gliffy és una ferramenta prou útil per fer aquest tipus de representacions, ja que hi ha unes imatges i figures predeterminades que pots usar, a més de poder-ne pujar unes altres si així ho prefereixes. També et proporciona plantilles en les quals pots treballar.
A més, aquest programa online és molt fàcil d'usar, per la qual cosa es podria fer servir a l'aula amb els xiquets.

Bé, el que més use a la universitat, són sens dubte els apunts, ja que aquests són els que em permeten estudiar per als exàmens.
Internet és la segona ferramenta que use per als temes universitaris, ja que permet connectar-te a l'UJI i a més, hi ha coses interessants que poden servir per a la universitat.
Respecte a la família, bé, parle amb els meus pares sobre la universitat, però no em poden proporcionar massa informació sobre apunts ni res d'això.
La televisió l'utilitze per informar-me sobre les notícies del dia. S'usa menys que Internet.
La ràdio l'utilitze per a escoltar música, i si hi ha cap notícia, doncs també l'escolte.
Els amics, bé, els amics també influeixen.

En resum, el que més utilitze dins de la meva vida universitària són els apunts i Internet.

Fent aquesta tasca he comprés que realment obtenim i proporcionem més informació de la que pensàvem, i a més, m'he donat compte de que transmetem i ens transmeten informació per tot arreu. La veritat és que no me n'havia adonat fins ara, ja que no m'havia parat a pensar aixó abans.

Activitat 12 (Unitat didàctica: família i entorn)

La unitat didàctica que hem elaborat tracta sobre "El transcurs del temps en l'entorn de l'alumna o del alumne: familia i localitat" que va dirigida per al primer cicle de primaria.


El nostre grup el formem Miguel Barreda Marín, Mónica Fuster Ortells, Andrés Gomez Martín i Hugo Artero Portalés.


En primer lloc van pensar com voliem plantejar l'activitat i en quines ferramentes tegnológiques anavem a treballar. Així vam acordar treballar amb el Google Sites encara que en un principi anàvem a treballar amb un generador de plantilles de WQ. A més, vam elegir el google docs com a ferramenta per a ficar les qüestions que els xiquets havien de respondre a casa, per tal de que pogueren imprimir la pàgina si volien; i per redactar l'autorització que permetera als xiquets fer l'eixida programada en la tercera sessió.

Per poder realitzar la WebQuest, vam haver de buscar fotografies antigues. Vam utilitzar Flickr per a pujar-les, i Google Maps per a geolocalitzar-les (que seria l'exemple per a que els xiquets pogueren veure com a Internet no només es pot pujar informació, sinó que també es poden pujar altres coses, entre elles, les imatges).

També vam decidir fer ús de les càmeres digitals, per a que els xiquets feren les fotografies de l'actualitat, durant l'excursió realitzada en la tercera sessió. Això ho vam pensar per a que els xiquets no només aprengueren a usar l'ordinador, sinó que aprengueren altres tecnologies digitals.

A més, vam pensar a crear un blog per tal de que els alumnes pogueren escriure les descripcions i les qüestions en diferents entrades, per tal de que quan polsaren la fotografia de Google Maps, eixira l'entrada del blog. Així, el que aprenen els alumnes és que a Internet poden crear-se enllaços entre les pàgines, i que poden escriure el que volen, amb opció de que aquest blog puga ser vist per qualsevol persona i que puguen comentar-los.


En aquesta activitat hem recordat l'ús de les eines que durant aquest semestre hem utilitzat, i a més hem hagut d'investigar el funcionament del Google Sites, en el qual no haviem treballat abans. Per tant, podem dir que aquestes ferramentes necessàries per fer la WebQuest són noves per a nosaltres, i que hem aprés moltíssim, ja que el nostre coneixement partia de cero.

Així doncs, hem aprés a crear pestanyes en Google Sites; a crear enllaços, tant a les pàgines de la mateixa WQ com a altres d'Internet, com ara Google Docs, el nostre blog, Flickr, entre altres.

Hem aconseguit borrar les pàgines que ens van eixir malament, canviar plantilles, colors, etc.

I al marge dels suports informàtics, vam saber relacionar pràcticament totes les competències bàsiques amb l'activitat elaborada, la qual ens va costar molt pensar com podríem adaptar les noves tegnologies als primers cursos de primària.

En conclusió, ara ja sabem el que costa crear una activitat didàctica amb les noves tecnologies i la feina que representa per al mestre dur-la a la pràctica.

¿Cómo enseñar cuentos, adivinanzas, juegos...?

Entra aquí.
Es bastante interesante, sobretodo si quieres que los niños aprendan a través de Internet para usar las TIC.
También puedes optar por no usar las TIC, por ejemplo en las manualidades. (Segundo cuadro/arte/artesanía)

Formas geométricas

¿Puede una forma geométrica dar lugar a la misma pero en grande si se junta con otras formas geométricas iguales?

Entrad aquí.

Contra los tópicos del profesorado

Entra aquí.