Eres la persona número

clocks for websitecontadores web

Els meus alumnes
Bé, al veure el vídeo i llegir comentaris de la tasca 8a he arribat a la conclusió de que els xiquets estan rodejats de noves tecnologies digitals, i com que les utilitzen en la seua vida quotidiana, volen usar-la a l'escola també (la troben a faltar).
Aquestes tecnologies (TIC) són molt útils en el procés d'educació-aprenentatge, i s'haurien d'anar poc a poc incloent a les aules, sobretot per a alcançar la competència digital, i en concret, el processador de textos, tal com s'especifica en el Decret 111/2007 de 20 de juliol, (Conselleria d'educació) sense arribar a substituir el boli i el paper. El problema és que hi ha pocs mestres que utilitzen les noves tecnologies digitals (en saben més els xiquets que ells), i per tant, hi ha pocs mestres que puguen usar les TIC a l'escola.
Qué caldria fer? doncs ensenyar als mestres a usar aquestes tecnologies per poder ensenyar-los als xiquets a usar-les. Això permetrà que puguen defendre's en aquestes tecnologies i que puguen adaptar-se correctament a les innovacions futures.
A més, d'aquesta manera, els futurs mestres usaran les TIC sense cap problema, ja que sabran usar-les des de menuts.
Bé, veig que el vídeo va més dirigit als mestres i al sistema educatiu en general, però més enfocat cap als futurs mestres, ja que també hem crescut envoltats de tecnologia digital i per tant, sabem utilitzar-la. A més, encara no tenim definida la nostra formació, per la qual cosa l'autor ens està volent dir indirectament que aprenguem a aplicar-les a l'educació per a que els alumnes puguen gaudir de les TIC i aprofitar els nostres coneixements.

Havent estudiat les diferents formes d'educació, i veient que ha hagut innovacions al llarg del temps en aquest àmbit (pissarres, guix, llibres, etc.), veig una conseqüència natural, encara que molt acertada, l'aplicació de les TIC a l'educació, ja que és un complement a aquesta, tal com ho són i van ser la resta de tecnologies d'antuvi.

Nosaltres com a futurs mestres tenim l'obligació d'aplicar les TIC a l'aula, ja que permetran que els xiquets aprenguen millor i d'una manera divertida, amena. Com que serem dels primers mestres que aplicaran les TIC a l'escola, no sols ho haurem d'ensenyar als xiquets, sinó també ajudar a altres mestres, ja que una escola funciona si tots els mestres ens ajudem, cooperem, no quan cadascú va per separat. Som una unitat, i hem de demostrar-ho.

0 comentarios: