Eres la persona número

clocks for websitecontadores web

Experiència en Twitter

Twitter és un servei de “microblogging” d’Internet, que et permet publicar informació i veure la de les altres persones. Aquesta informació es publica a través d’entrades formades per missatges de no més de 140 caràcters, que s’anomenen “tweets”.
Es poden publicar a través de l’ordinador, i a través d’sms entre altres formes.
En Twitter, pots seguir als usuaris que vulgues (“following”), per tal de veure aquella informació que t’interessa i la qual tenen publicada en els seus comptes. Al mateix temps, el que tu publiques pot ser interessant per a altres usuaris, i per tant, es converteixen en seguidors teus (“followers”).


TWITTER EN L’EDUCACIÓ

Twitter, en l’educació es fa servir per a que els mestres, els alumnes, i els pares dels alumnes es puguen comunicar (encara hi ha poques escoles que utilitzen twitter amb aquesta finalitat), ja que hi ha altres mitjans a més dels mails, blogs, etc.
Però no només entre alumnes i mestres. De fet, hi ha mestres que han usat Twitter (“profesores twitteros”) per publicar blogs i compartir recursos que es troben per la red (pàgines interessants, convocatòries, notícies, etc.), es parla d’educació, de TIC, i de tot el que els interessa, se solucionen problemes, etc.


EL QUE HE APRÉS FENT L’ACTIVITAT

Bé, fent l’activitat he aprés a fer-me un compte en Twitter, cosa que no sabia fer abans, i he aprés com seguir usuaris, com buscar-los, etc.
També he aprés a canviar el diseny de Twitter, i informant-me per Internet, he aprés a enviar tweets a persones (mitjançant la tecla @), tweets que pot llegir qualsevol persona (mitjançant la tecla #), missatges privats, què són els noms que apareixen en la part de la dreta (són els temes més llegits), etc.
Però no només he aprés el contingut del compte en Twitter, sinó que he aprés que Twitter és una ferramenta molt útil a l’hora de compartir informació interessant de la red amb qui vulgues i mitjançant un procediment molt fàcil (escrivint el link de la pàgina que vols publicar). A més, també permet veure els temes dels que més es parla a Twitter (es pot crear un tema sobre l’educació que interesse a molta gent, i per tant, entre tots, poder aportar coses noves a l’àmbit educatiu). Així doncs, aquesta ferramenta pot ser molt potent en l’àmbit de l’educació si se sap com utilitzar, ja que permet l’intercanvi d’informació entre els mestres, entre alumnes, i entre els pares dels alumnes, els quals intervenen en el procés d’educació-aprenentatge.

0 comentarios: