Eres la persona número

clocks for websitecontadores web

Impacte de les TIC en l'educació



Les TIC han tingut un boom molt gran en l'educació, ja que permeten aprendre més coses i de més qualitat.

0 comentarios: