Eres la persona número

clocks for websitecontadores web

Pràctica 2: Per a què faries servir les noves tecnologies?

Les noves tecnologies aplicades a l’educació són aquelles que han anat apareixent al llarg dels últims anys, les quals s’han aplicat a l’educació amb la finalitat de millorar, tant l’educació com l’aprenentatge (vídeos, fotografies, llibres digitals, ordinadors, etc.).

Així doncs, les noves tecnologies les utilitzaria per a que els xiquets buscaren informació per internet, ja que hi ha molta informació que pot ser molt útil per a que els alumnes aprenguen (coneixements sobre matemàtiques; valencià; obres artístiques, que inclouen pintures, música...), resolguen dubtes, vegen vídeos que complementen la informació aportada pel mestre, etc. (Diccionaris, videos creats amb una finalitat educativa adaptada als alumnes...)

A més, els diria que compararen la informació que cerquen, ja que hi ha moltes pàgines que tracten sobre una mateixa informació però amb variacions, de manera que pugueren analitzar, relacionar, i posteriorment seleccionar de manera crítica aquella que cregueren convenient i més apropiada. Posteriorment, amb l’ajuda de les carpetes que es poden crear a l’ordinador, organitzar-la de manera coherent (Amb açò aprendrien a ser ordenats). Una vegada trobada la informació, els diria que la penjaren en internet per a que tot aquell qui vulga, puga accedir a eixa informació.

Però les noves tecnologies no només serveixen per a cercar informació, i per tant, les faria servir per a altres coses, com ara l’ús d’aquestes per a aprendre a aprendre (metodologia per aprendre coneixements), o per a la comunicació entre els alumnes de la mateixa i d’altres escoles (amb els xiquets del nostre país i d’altres per tal d’afavorir l’aprenentatge de les diferents llengües, tant de manera oral com escrita, donant prioritat a la nostra), així com l’intercanvi de la informació en temps real, la resolució de problemes entre alumnes, etc.).

A més, la connexió wifi, a banda de permetre la connexió entre alumne-alumne, també permet la connexió alumne-mestre, mestre-mestre, i amb la resta de la societat. Així doncs, el que faria seria demanar treballs als xiquets, com ara experiències, què volen ser de majors i perquè, etc. (escrits per ordinador per a que aprengueren a escriure en el processador de textos i mitjançant el corrector, corregir les faltes per a que aprengueren la llengua escrita de manera correcta), i que l’enviaren al mestre una vegada acabat aquest, per a que els xiquets aprengueren a enviar documents. Posteriorment, el mestre enviaria el treball corregit als alumnes.

Com hem dit abans, els mestres també es poden comunicar amb altres mestres, de manera que usaria les noves tecnologies per a l’intercanvi d’informació i resolucions de problemes, xats per conèixer mètodes d’educació usats per alguns mestres i que tenen efectes positius sobre l’aprenentatge, etc, ja que els facilitaria molt el treball.

També usaria els ordinadors com a mitjà per intercanviar informació amb la resta de la societat, com per exemple, crear un blog on la gent poguera entrar i escriure experiències personals, dir com era abans l’escola, etc., amb la finalitat de que els xiquets no només coneguen el que s’ensenya a l’escola, sinó que aprenguen coses sobre la societat i els individus que la componen.

Així mateix, usaria els ordinadors per a que els alumnes pogueren resoldre problemes reals, com per exemple els matemàtics, de manera que el treball es convertira en oci. De fet, als Estats Units s’usen noves tecnologies aplicades a l’educació i els xiquets aprenen jugant. És el cas de “Jemella Chambers”.

També usaria les noves tecnologies per a ensenyar-los a usar programes, instal·lar-los, etc., així com a resoldre qualsevol problema que sorgisca, tant del software com del hardware.

Però no només usaria l’ordinador, sinó que usaria també la pissarra digital, per tal de que els alumnes pogueren veure informació en la pantalla, que pogueren iniciar-se en l’exposició dels treballs fets per ordinador i mostrats per pantalla, veure vídeos educatius, etc.

0 comentarios: